Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

index.jpg

 

 

 

 

 

 

2020. okt. 23-24. IDEOGRAMMÁK - színész-tréning

- vezeti: L04-28perf-10.jpgiszkai Tamás

Jerzy Grotowski legendás színházi korszakának, az opolei-wrocławi időszaknak egyik jelentős felfedezése volt az ún. IDEOGRAMMÁK megtalálása a színész technikájában. Grotowski állítása szerint a színész munkájának folyamata olyan ideogrammák – hangok és gesztusok – rendszerére épül, amelyek egyetlen jelben számos asszociációt idéznek elő egy emberi közösség pszichéjében, ezáltal kapcsolatban vannak egy közösség archetípusaival is. Lényegében olyanok, mint az ókori hieroglifák; dekoratív, művészi jelek, mégsem önálló képek, önmagukban nincsen jelentésük, csak egymás mellé helyezve kapnak értelmet. Kombinációikból azonban épp annyira gazdag nyelvi formák születnek meg, mint amilyen gazdag lehet bármely írott vagy beszélt nyelv. A színészi játék esetében ez a partitúra.

A műhely ilyen ideogrammákat keres a jelentkezők testen és hangon végzett munkájában, hogy létrejöhessen belőle egy rövid színészi partitúra, mely elemi formában számos képzetet tud előidézni azokból, akik érzékenyek és figyelmesek a jelekre. Jeleken keresztül közös nyelvalkotás, mely egyszerre mesterséges és művészi.

Az ideogrammák a bennünk létező formák keresése. Önmegfigyelés és kifejezőkészség. Kapcsolat a test és hang technikai elemeivel és elemi technikáival. És ennyiben kapcsolat emberek közt is: az egyik mindig formál és kifejez, a másik mindig befogad. Az ideogrammák spontán születnek meg; a rendezésükhöz fegyelem és szabályok kellenek, akár egy nyelvnél.

További információ és jelentkezési lehetőség:

https://metroworks.hu/elementor-51/ideogrammak/

 

A PARASTUDIO – Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület 2014-ben alakult. Ezt megelőzően alapítványi munkaprojektként működött tíz éven át. Inspirálója Jerzy Grotowskinak, a XX. századi színházművészet egyik legjelentősebb rendezőjének színházi antropológiája; az egyesület munkáját elsősorban a ’performer’ mint rituális játékos személy nyelvének keresése, a lehetséges „színészi” nyelv legkisebb elemeinek kutatása és begyakorlása, kapcsolatokba illesztése, valamint a test és a hang rituális alkalmazásának lehetőségei képezik a primordiális szimbólumokkal és a kortárs/ posztmodern európai paradigmákkal való viszony szerint. A test-nyelv személyesen megtalált elemeinek segítségével bárki résztvevőként kapcsolódhat be egy „rituális eseménybe”, s meghaladva a passzivitás kultúráját egy aktív, egyszerre rituális és teátrális kultúra teremtő erejévé válik.

Stúdiómunkánk keretében jelenleg workshopokban összeállított paraliturgiákat formálunk, ill. mutatunk be, valamint alternatív, gyerekek számára kidolgozott pedagógiai módszerünket, a rituálpedagógiát teszteljük.

The Parastudio – Association for Paraliturgical and Ritualpedagogic Researches is founded in 2014. Earlier it was organized as a project of Youth Catholic Foundation in Szeged ten years. The inspiration of the project is the theatrical anthropology of Jerzy Grotowski, one of the most significant theatrical stage directors in the Twentieth Century. The work of our association is interested for the searching of performer’s as ritual player’s language, looking and exercising of the least elements of a possible theatrical terminology, and the possibilities of the ritual adaptation of body and voice according to the relationship with the traditional and contemporary European symbols. So everybody can latch on a ritual event as participant with his own corporal and vocal element, passed the culture of the passivity and acquired an active, together ritual and theatrical force of culture.