Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

index.jpg

METATÉZIS-TRILÓGIA

TÉZISsaulus.jpg

Mészöly Miklós: SAULUS - monodráma

játssza: Rácz László

dramaturg/ színpadkép/ eszköztár: Liszkai Tamás

rendező: Liszkai Tamás

a Párbeszéd Háza és a PARASTUDIO© közös produkciója

támogató: Magyar Művészeti Akadémia©

a Mészöly Miklós Egyesület© engedélyével

Bemutató előadás: 2021. 09. 07. [kedd], 21 óra

Párbeszéd Háza (BP, Horánszky 22., KASZAP-terem)

Mészöly Miklós Saulusa nemcsak a magyar irodalomtörténet és formanyelv, de karakterrajz szempontjából is úttörő jellegű, nemzetközileg is jegyzett alkotás. A régi, megszokott, egyértelmű, mindenek felett álló rendszerrel azonosulni képtelen, azt megtagadó, lelkiismeretes ember gyötrődése jelenik meg benne, aki szolidárissá válik az áldozatokkal szemben, mert bennük fedezi fel a ’Nyolc Boldogság’ jézusi szellemében értelmezett alázatos, szelíd, tiszta szívű, irgalmas, békeszerető, éhes és szomjas vagy éppenséggel ártatlanul üldözött embert. A politikai gátlástalanságot megtagadó, spirituális nagyságra nyitott, hitet követelő tanítvány mindenre érzékeny, amiben Isten csendes, de erőteljes megjelenését fedezi fel. Mielőtt elindulna Damaszkuszba, hogy láncra verve hozza Jeruzsálembe Jézus követőit, a sorsa már rég eldőlt.

 

ANTITÉZISst.just.jpg

ILYÉS LÉNÁRD: St. JUST - monodráma/ performance

játssza: Ilyés Lénárd

színpadkép/ eszköztár: Ilyés Lénárd, Liszkai Tamás

rendező: Liszkai Tamás

a Párbeszéd Háza, a PARASTUDIO©, az AMARGANT Műhely© és az ARS SACRA Fesztivál közös produkciója

Támogató: MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA©

2021. 09. 08. [szerda], 21 óra

Párbeszéd Háza (BP, Horánszky 22., KASZAP-terem)

Louis Antoine Léon de Saint-Just Robespierre és Danton mellett a francia forradalom és a jakobinus párt legjelentősebb, szimbolikus értékű, bár megítélése szerint kissé háttérbe szorított alakja. Noha személyisége jobbára csak epizódszereplőként tér vissza a történelmi tudat vagy az irodalom számára (ld. Madách: Az ember tragédiája), hatása különösen is erős az utókor felé. A konzervatív történelemszemlélet szinte ördögi figuraként a „terror arkangyalaként” aposztrofálta, eközben a ’68-as párizsi diáklázadások során az ’első’ valódi, szociálisan érzékeny, baloldali forradalmárnak titulálták és tették példaképpé az ifjúság előtt. Saint-Just életének mozaikjaiból sem francia, sem más nyelven nem született még átfogó irodalmi, ill. színpadi anyag, így Ilyés Lénárd drámája hézagpótló alkotás. Saint-Justben nemcsak egy radikális forradalmár, XVI. Lajos perében elmondott zseniális beszédével a ’királygyilkos’ parlamenter, de az önmaga démonaival elszámolni képtelen, meghasonlott, vétkei elől menekülő, Istennel szemben is bosszút forraló, tékozlásait megbánni alkalmatlan, infantilis ember képe jelenik meg. Aki akkor sem tud szégyenkezni, amikor önmagát kéri számon döntéseiért és tetteiért.

 

SZINTÉZISsimeon.jpg

agg SIMEON - performance Babits Mihály, Niels Bohr, Íñigo López de Loyola, Mindszenty-Pehm József, valamint Lukács evangéliuma és az Ísa upanisad szövegeinek felhasználásával

játsszák:

Halál: Horváth Fruzsina

Simeon: Nagyhegyesi Zoltán

Anna: Tóth Szilvia Lilla

Zarándok: Székhelyi Dániel

Prelátus: Szigeti Bálint

montázs/ színpadkép/ rendezés: Liszkai Tamás

a Párbeszéd Háza, a PARASTUDIO© és az ARS SACRA Fesztivál közös produkciója

Támogató: MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA©

Bemutató előadás: 2021. 09. 06. [hétfő], 21 óra

Párbeszéd Háza (BP, Horánszky 22., KASZAP-terem)

Simeon a várakozás és a remény időtlen alakja. Legalábbis külsőleg. Archetípusába azonban belezavar emberi valósága, a görcsös kitartásba kísértésként hatoló türelmetlenség, unalom, ingerlékenység és önzés. Várakozásában és elvárásaiban megfáradt, idősödő emberként rosszul reagál mindenkire, aki fiatalos lelkesedéssel, ill. a büszkeséget mederben tartó alázattal figyel, érdeklődik és hasonlóan vár, akárcsak ő. Útja folyamatos átjárás lesz az Evilág és Másvilág között, a felelősség és felelőtlenség, a gondoskodás/ szeretet és az érdektelenség/ agresszió közt. És ha – közben – nem becsüli meg a pillanatot, amikor a Gyermeket, mint várakozásának és reményének valóságos tárgyát a karjában tarthatja, mindent elveszít, amiért valaha élt. A Beteljesedés elmarad, ha a hite – vagyis a ’Jelen-lét maga’ nem elég erős…

Jegyinformáció, regisztráció: https://www.parbeszedhaza.hu/

 

A PARASTUDIO Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület 2014-ben alakult. Ezt megelőzően alapítványi munkaprojektként működött tíz éven át. Inspirálója Jerzy Grotowskinak, a XX. századi színházművészet egyik legjelentősebb rendezőjének színházi antropológiája; az egyesület munkáját elsősorban a ’performer’ mint rituális játékos személy nyelvének keresése, a lehetséges „színészi” nyelv legkisebb elemeinek kutatása és begyakorlása, kapcsolatokba illesztése, valamint a test és a hang rituális alkalmazásának lehetőségei képezik a primordiális szimbólumokkal és a kortárs/ posztmodern európai paradigmákkal való viszony szerint. A test-nyelv személyesen megtalált elemeinek segítségével bárki résztvevőként kapcsolódhat be egy „rituális eseménybe”, s meghaladva a passzivitás kultúráját egy aktív, egyszerre rituális és teátrális kultúra teremtő erejévé válik.

Stúdiómunkánk keretében jelenleg workshopokban összeállított paraliturgiákat formálunk, ill. mutatunk be, valamint alternatív, gye