Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
article preview

Bálint Sándor Hagyományőrző Program (EFOP-1.3.7-17-2017-00049)

Bálint Sándor Hagyományőrző Program a szakrális népi kultúra ápolásáért Röszkén

(EFOP-1.3.7-17-2017-00049)

a kedvezményezett neve: Páduai Szent Antal Plébánia; PARASTUDIO-Paraliturgikus és Rituálpedagindex.jpgógiai Egyesület

a projekt címe: Szeged-Csanádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – Röszke - Bálint Sándor Hagyományőrző Program a szakrális népi kultúra ápolásáért Röszkén

a szerződött támogatás összege: 41 154 707 Ft

a támogatás mértéke (%-ban): 100%

a projekt tartalmának bemutatása:

Az EU-s támogatás segítségével, a Páduai Szent Antal Plébánia (mint konzorciumvezető) és a PARASTUDIO-Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett (a Szakmai Tervben részletezett) hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Plébánia jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében, mivel a népesség jelentős része római katolikus vallású. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon résztvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez.

A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai - a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett - valódi kapcsolatokat alakítatnak ki majd egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal, a különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek. A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadhatják azokat a környezetük számára is. A Római Katolikus Egyház országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását, vagyis azok a hátránykompenzációs tevékenységeket, amelyek a Projekt keretében a hatékonynak bizonyultak a felmerülő összetett társadalmi problémák kezelésében a hasonló problémákkal küzdő településeken is használhatók lesznek.

Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. A meglévő és a Projekt eredményeképpen létrejövő új közösségek pedig nem csak a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok életét befolyásolják, hanem azok közvetlen környezetét is, segítenek megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, az elvándorlást és munkanélküliséget is, szélesebb spektrumban nézve pedig a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is.

a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 02. 28.

projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00049

 

 

Nyelvek

MagyarEnglish

eOldal.hu, 2007-2022 © Minden jog fenntartva.