Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Kapcsolat

Elnök: Liszkai Tamás

Alelnök: Pesti Gáborné Punk Mária

Tiszteletbeli elnök: Vági László

Titkár: Horváth Fruzsina

Cím: Parastudio - Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület
Fésű u. 5/A. I/3.
6726 Szeged

Adószám: 18523348-1-06

Egyesületünk számlaszáma: 10702040-68469599-51100005

Telefonszám: +36-30-2895397

E-mail: parastudio@gmail.hu; parastudioegyesulet@gmail.com

 
 

Adatkezelési Tájékoztató

2022.02.15 Kapcsolat | Hozzászólások: 0

1.BEVEZETÉS: 

A www.parastudio.hu weboldal üzemeltetője a PARASTUDIO – Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesület (székhelye: 6726 Szeged, Fésű u. 5/A. I/3., továbbiakban: mint Adatkezelő vagy PARASTUDIO) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon történő és az általa nyújtott szolgáltatással összefüggő adatkezelésekkel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint Európai Parlament és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletével (továbbiakban: GDPR) összhangban. 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja felhasználói és minden egyéb Érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A PARASTUDIO adatkezelései során betartja a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság iránymutatásait, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos hatályos jogszabályokat, így különösen az alábbiakat: 

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv (Eker. tv.),  
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. (Eht),  
az információs önrendelkezési jogról és az információsszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv),  
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grt) 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR), 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.)  

ÁSZF

2022.02.15 Kapcsolat | Hozzászólások: 0

 

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Nyelvek

MagyarEnglish

eOldal.hu, 2007-2022 © Minden jog fenntartva.