Witamy na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia Parastudio
 

Krótka historia...

Stowarzyszenie Parastudio zostało założone w 2014 roku przez dr Tomasza Liszkai, teologa, profesora nadzwyczajnego retoryki i technik mowy i głosu na Uniwersytecie Francis Gal w Szeged na Węgrzech, performera-trenera, kierownika sceny oraz Marię Punk, nauczycielkę dramatu i rytuału. , kierownik sceny. Podstawowym celem jest rozwinięcie od najmłodszych lat wrażliwości rytualnej skupionej na ciele i głosie aż do „granicy aktywnych możliwości” oraz odnalezienie ogólnych, ludzkich umiejętności „wykonywania” w pracy indywidualnej i w grupie, a tym samym ukształtowanie „ kultura aktywna” w środowisku społeczno-pedagogicznym. Stowarzyszenie posiada także profil kulturalny, oświaty publicznej, pedagogiki aktorskiej i artystycznej. Jej zakres działania obejmuje prowadzenie warsztatów i szkoleń (w oparciu o pedagogikę uznawaną za akredytowane kształcenie dzieci i młodzieży [Czterdziestogodzinne akredytowane doskonalenie nauczycieli pt. „Pedagogika rytualna – możliwości rozwoju kompetencji rytualnych wśród dzieci w wieku 4 lat” -12”] zgodnie z międzynarodowymi metodami pedagogicznymi i doświadczeniem zdobytym na warsztatach); organizacja profesjonalnych konferencji i wykładów; prezentacje i organizacje przedstawień artystycznych; publikacje opracowań i tłumaczenia publikacji w językach obcych. Od chwili założenia w 2014 roku wspólnie z instytucjami kulturalnymi, publicznymi i kościelnymi zorganizowaliśmy kilka warsztatów. W tym czasie przygotowaliśmy prawie 20 prezentacji prac i wykładów, zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję fachową, wydaliśmy dwa podręczniki pedagogiczne (Pedagogika Rytualna I-II) oraz dwa tomy studyjne. Nasze szkolenia i udział w naszych spektaklach są całkowicie otwarte dla każdego, niezależnie od wcześniejszego wykształcenia artystycznego. Od 2021 roku, jako organizacja non-profit, nasza praca miała na celu zasadniczy rozwój wrażliwości kulturowej uczestników warsztatów poprzez aktywne uczestnictwo i wspólne działanie, a także poprzez interakcję, aby wzbogacić percepcję widzów i dokładniejsze poznanie i włączenie w życie codzienne symboli uniwersalnych, lokalnych, sakralnych i profanum, charakterystycznych dla zwyczajów i tradycji, ew. Komunikacja.

Deklaracja misji...

Podczas pracy w stowarzyszeniu i na szkoleniach wykorzystujemy metody pedagogiczne aktorów i performerów w każdym wieku, aby sprawdzić wrażliwość społeczną i komunikacyjną uczestników, ich otwartość na relacje partnerskie, umiejętność posługiwania się ciałem i głosem oraz rozwój improwizacyjny i artystyczny i czynniki kształtujące. Opierając się na idei JERZEGO GROTOWSKIEGO, polskiego reżysera teatralnego, performera-pedagoga i antropologa teatru, wierzymy, że wszyscy ludzie mają podstawową, ale obiektywną wrażliwość artystyczną [rytualną] i uznanie/kreatywność. W ten sposób, jako homo ludens universalis sive rytualis, staje się on w stanie tworzyć i żyć zbiorową kulturą działania, która w sposób organiczny przekracza granice społeczne/etniczne/płciowe i religijne [tj. przedkulturowy], szczery, otwarty i dynamiczny w swym ciele i głosie. Akceptacja istniejących defektów fizyczno-wokalnych, a jednocześnie rozwija technikę doświadczania siebie [introspectio] i autotranscendencji [transgressio]. Uniwersalna koncepcja warsztatowa Grotowskiego (zwana „kulturą aktywną”), rozwijana przy zaangażowaniu parateatralnych, czyli wszystkich zainteresowanych akcją teatralno-spektakularną (performer-widz, czyli wspólnota), została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Naszym celem jest także upowszechnienie tych wspólnych, organicznych i obiektywnych wartości w szkoleniach interaktywnych, takich jak pedagogika rytualna i warsztaty parateatralne/paraliturgiczne, treningi aktorskie, kursy pedagogiczne i dokształcanie dorosłych, a także szersze upowszechnienie naszych badań pedagogicznych w współczesne fora artystyczne i edukacyjne w kraju i za granicą.

Projektowanie

Szkolenie RYTUALNO-PEDAGOGICZNE

Akredytowane szkolenie dla 15 osób. Liderzy projektu: Maria Punk i Tomasz Liszkai. Akredytowane szkolenie z Pedagogiki Rytualnej w Czterdzieści godzin to nowa, alternatywna artystyczno-pedagogiczna forma pedagogiki dramy, która stanowi doskonałą i szczególną metodę eliminowania zaburzeń zachowania i trudności w nauce szkolnej dla zainteresowanych pedagogów i dorosłych pracujących z dziećmi. Metoda opiera się na ruchu dziecka i zabawie głosem. Jej prostota zakłada, że wszyscy uczestnicy stają się w tym autentycznymi i organicznymi ludźmi, jest więc idealną metodą samopoznania. Reprezentuje sfery poznawcze z praktykami i grami wielokierunkowej uwagi, oprócz treści instynktownych z praktykami i grami powściągliwości ciała oraz uniwersalne wartości ludzkie z silnym wyrazem wspólnotowym.

Sesje RYTUALNO-PEDAGOGICZNE 

Czterodniowe półkolonie dla dzieci w wieku 4-12 lat w systemie zmianowym (dla dzieci w wieku 4-8 lat i 9-12 lat). Prowadzący sesje robocze: Maria Punk i Susanna Zsakai. Wspólna zabawa wzmacnia ekspresję dzieci, posługiwanie się ciałem i głosem, technikę improwizacji, jako osoby wyrażającej i odbierającej zarówno wrażliwość plastyczną, jak i artystyczną, a także ich zbiorową twórczość i poczucie wspólnoty grupowej we wspólnie opracowanych grach rytualnych.

Projekt PARATEATRYCZNY

Kursy świadomości ciała i mowy [VIA NEGATIVA] dla osób w wieku 14-18 i 19-36 lat. [Badania nad człowiekiem artystycznym jako „aktorem”] Prowadzący oczywiście: Daniel Székhelyi, Balint Szigeti, Fruzsina Horváth. Powszechnie dostępne narzędzia zawodu teatralnego mogą być skutecznym sposobem na to, aby osoby izolowane od przestrzeni społecznej mogły trafnie i wyraźnie rozpoznawać i wyrażać swoje emocje. Tezą warsztatu jest to, że zabawa jest istotnym elementem ludzkiej natury, wydobycie jej na powierzchnię jest nie tylko ważną częścią codziennego życia jednostki, ale może także wzmacniać spójność, efektywność pracy i pozytywne nastawienie do życia. grupy społeczne.

Projekt PARALITURGICAL 

Bodyalphabet [IDEOGRAMY] dla uczestników powyżej 17 roku życia [Badania dotyczące człowieka rytualnego, jako „performera”]. Jest to metoda organicznej, szczerej akceptacji ciała i głosu, danej i wyrażanej w każdym, oparta na praktyce wyrażeń elementarnych (ideogramów). Prowadzący warsztaty: Tamás Liszkai i Fruzsina Horváth. Poprzez warsztat eksplorujemy rytuał, czyli transcendentną rzeczywistość człowieka otwierającą się poprzez jego ciało i głos, jego organizm fizyczny, w pracy indywidualnej, małżeńskiej i wspólnej.

Kontakt:

Prezydent: Tamás Liszkai

Wiceprezydent: Mária Punk

Honorowy Prezydent: László Vági

Sekretarz: Fruzsina Horváth

Dyrektorzy artystyczni: Bálint Barabás Szigeti, Dániel Székhelyi, Szabina Horváth

Numer telefonu: +36 30 289 5397

E-mail: parastudio@gmail.hu; parastudioegyesulet@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/parastudioegyesulet

Adres: Parastudio – Stowarzyszenie Paraliturgiczne i Rytualno-Pedagogiczne, Fésű u. 5/A. 1/3. 6726 Szeged, Węgry

Numer podatkowy: 18523348-1-06

Numer konta naszego stowarzyszenia: IBAN HU82107020406846959951100005