Via negativa

– projektfelelős: Szigeti Bálint Barabás és Székhelyi Dániel

Színházi workshop a huszadik század egyik legnagyobb hatású színházrendezője Jerzy Grotowski és vezető színésze Zygmunt Molik parateátrális műhely-koncepciói alapján.

A 'Via Negativa' azt a hozzáállást takarja, miszerint a játék az ember elidegeníthetetlen természete, és alapvetően minden ember képes a közösségként való létezésre, a másokhoz való kreatív kapcsolódásra, csak elnyomja magában.

A lengyel színházi mesterek inspirálta gyakorlatok során fizikai blokkjainkat felfedezve és feloldva eltávolítjuk az ezek mögött rejlő pszichés ellenállást is, hogy mozgásunkat, hangunkat és képzeletünket összehangolva “spontán” tér-improvizációkat hozzunk létre.

A workshop célja ez a “spontaneitásból” létrejövő közösség-tapasztalat, melyen keresztül újra felfedezhetjük az emberi kapcsolódás gyökereit, valamint magának a “spontaneitásnak” a kutatása, mely új alapra helyezheti a természettel és egymással való viszonyunkat.

Megtapasztaljuk
– a gyermeki játszóképesség visszanyerését, formába öntését, felhasználását
– a hang, a testmozgás és a képzelet elválaszthatatlanságát
– saját hangkészletünk egészét
– a reakcióképesség és a csapatjáték drasztikus javulását
– a figyelem és a koncentrációs képesség erősödését.
– a másokhoz való kapcsolódás elkerülhetetlenségét és egy merőben más minőségét.
Azt, amit Zygmunt Molik, a huszadik század egyik legjelentősebb színésztrénere minden miszticizmust mellőzve úgy nevezett, hogy “life with a big L”.