Könyvbemutatók, konferenciák, meghívott workshopok

Jerzy Grotowski öröksége –Zygmunt Molik színészpedagógiája és módszertana - Konferencia és könyvbemutató 2022. október 25-29.

A KONFERENCIÁRÓL

2022-ben jelent meg egyesületünknek, a Parastudio munkatársainak a fordításában a Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó gondozásában Giuliano Campo - Zygmunt Molik: Munka hanggal és testtel - Jerzy Grotowski öröksége című színháztörténeti szakkönyv magyar kiadása. Ennek alkalmából egyesületünk konferenciát szervezett Jerzy Grotowskinak, az UNESCO által a kulturális világörökség részeként kezelt lengyel Teatr Laboratorium legendás rendezőjének, valamint Zygmunt Moliknak, a Teatr Laboratorium vezető színészének és trénerének, ill. színészpedagógusának munkásságáról. A program azon az elképzelésen alapult, hogy elmélet és gyakorlat nem választható külön, ennek fényében a konferencia nem csupán tudományos előadásokból, interjúkból és beszélgetésekből áll, de szakmai workshopokon és színésztréningeken is részt vehettek az érdeklődők.

Grotowski többek között olyan művészekre hatott, mint Peter Brook, Anatolij Vasziljev, Eugenio Barba és Richard Schechner; a XX. század egyik legmeghatározóbb színházi rendezőjeként tartják számon szerte a világon. Jelentősége a nemzetközi színházi szakmán belül Sztanyiszlavszkijhoz vagy Bertold Brechthez mérhető, Magyarországon mégis alig ismert. Konferenciánkkal szerettük volna a jól megérdemelt megismerését előmozdítani.

Zygmunt Molik, Grotowski színészeként kidolgozott egy színésznevelési módszert, amelynek segítségével nem-színházi emberek számára is elérhetővé váltak Grotowski gyakorlati munkájának felismerései. Ezért tartottuk a Grotowski megismertetését célzó törekvéseink szempontjából jó kezdetnek Molik módszertani könyvének lefordítását.

A workshopokat a könyv szempontjából legrelevánsabb mesterek tartják, így a kötet szerzője, Giuliano Campo, az északír Ulster University színháztudományi karának professzora, valamint Zygmunt Molik tanítványa és módszerének hivatalos oktatója, Jorge Parente, portugál-francia színész-rendező. Az elméleti részt pedig többek között Jaroslaw Fret, a wrocławi Grotowski Intézet és a Teatr Zar vezetője, ill. Sepsi Enikő professzor asszony, a Károli Gáspár Református Egyetem Színháztudomány Karának dékánja, a konferenciánk fővédnöke képviselte.

A konferencia zárásaként Jorge Parente tartott munkabemutatót workshopjának résztvevőivel, hogy a módszer ereje és hatékonysága egy speciális alkotáson keresztül is megtapasztalható legyen.

A workshopok lehetőséget nyújtottak:

·         a Molik módszereként kidolgozott, ún. Testabc-s technikába való bekapcsolódásra, és az abból való inspirálódásra,

·         a gyermeki játszóképesség megtapasztalására, visszanyerésére, formába öntésére, felhasználására,

·         a hang, a testmozgás és a képzelet elválaszthatlanságának megtapasztalására,

·         a reakcióképesség és a csapatjáték drasztikus javulására - a testi figyelem “awareness” megtapasztalására.

Az elméleti előadások tematikái:

·         Grotowski és kora

·         Grotowski, Molik és a színész munkája

·         Grotowski ontológiai jelentősége

Az az általános tapasztalat, hogy Grotowski munkásságának nincs méltó helye a színháztörténetben. Ez többek között annak köszönhető, hogy ha Grotowski módszerét az írásaiból próbáljuk megérteni, ez nem csupán nehézségeket okoz, de könnyen félrevezető lehet, hiszen ő maga a gyakorlat embere volt, írásai főként a gyakorlati munkában megfigyelt tapasztalatok, benyomások  megfogalmazására tett kísérletek. Azonban hasonlóképpen járunk, ha kizárólag gyakorlati oldalról közelítünk, figyelmen kívül hagyva a teret és időt, melyben Grotowski alkotott, mert könnyen valami szektás miszticizmus áldozatai lehetünk.

E kettő (elmélet és gyakorlat) összekapcsolásával viszont lehetségessé válhat Grotowski és a hasonló, színházi rituálékban gondolkodó alkotók közelebb hozása a mai kor emberéhez. Nem csupán azért tartjuk ezt fontosnak, mert Grotowski méltó helyet érdemel a színháztörténetben, de mert megfigyeléseinek és szemléletének korunkban is óriási a jelentősége. Sőt talán égető szükség van rá, hogy tapasztalati szinten értsük meg, mennyire kapcsolatban állunk környezetünkkel és mennyire felelősek vagyunk saját jólétünkért szociális, környezettudatos és ontológiai értelemben..

Grotowski módszere két pilléren alapul. Az egyik az úgynevezett Via Negativa, amely azt a hozzáállást takarja, hogy nem szükséges technikákat és praktikákat tanulnunk, hogy kreatívabbak és hatékonyabban legyünk, hanem meg kell szüntetnünk azokat az akadályokat, amik nem engedik, hogy artikuláljuk saját tehetségünket. Ez nem valami megtételét jelenti, hanem a nem-megtételről való lemondást. Ennek megtapasztalása egy teljesen más nézőpontot eredményez a színházművészetben, ahogy más művészeti formákban és a mindennapokban egyaránt. A blokkok levetésének terepe pedig a testmunka, ahol a változás és a nehézségek kézzelfoghatóan állnak rendelkezésünkre.

Grotowski úgy látja a testet, mint ami elválaszthatatlanul kapcsolatban áll az érzéseinkkel, gondolatainkkal és képzeletünkkel. Ebből következik, hogy ha valaki megfeledkezik a testéről, a testként való létezéséről, az elveszti a legalapvetőbb tájékozódási pontját a világban.

Nemcsak az elméleti oktatásban vagy a mindennapokban, de a művészeti szférában is hajlamosak megfeledkezni arról, hogy mi vagyunk a testünk, ami által elválaszthatatlanul kötődünk más testekhez és a környezetünkhöz. A színházi tér legfontosabb jellemzője az a specifikus jelenlét, ami lehetővé teszi, hogy azonnal reagálni tudjunk egy megváltozott helyzetre, egyszerűen azért, mert ha mozgás történik a tér valamely pontján, az óhatatlanul hatást fejt ki az összes többi pontra. A Károli Református egyetemmel közreműködve - amely az egyetlen magyar intézmény, ahol az elméleti vonalat együtt tanítják a gyakorlatival, szerveztük meg a jelzett programsorozatot, hogy gondolkodóba ejtsük az embereket, hogyan élik meg az életüket.

A konferencia résztvevői:

·         Prof. Dr. Giuliano Campo (a könyv szerzője, a színháztudomány professzora, Ulster University, UK)

·         Jorge Parente (a Molik technika hivatalos örököse és tanítója; színész, rendező, Paris, France)

·         Jaroslaw Fret (A Grotowski Intézet igazgatója, Wrocław, Poland)

·         Prof. Dr. Sepsi Enikő (A Károli Gáspár Református Egyetem színháztudomány Karának vezetője)

·         Dr. Liszkai Tamás (a könyv fordítója, Molik tanítványa, a Grotowski intézet ösztöndíjasa, a Parastudio Egyesület elnöke; docens, Gál Ferenc Egyetem, Szeged)

·         Szigeti Bálint Barabás (Színháztudomány Ba, Grotowski kutató)

A programsorozat támogatói:

Institut Grotowskiego, Wrocław

Lengyel Intézet, Budapest

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

PROGRAM

Október 25. kedd (helyszín: Károli Egyetem)

            9-13 óra: Jorge Parente workshopja (helyszín: Horánszky utca 26.)

            16-20 óra: Giuliano Campo workshopja (helyszín: Horánszky utca 26.)

Október 26. szerda (helyszín: Károli Egyetem)      

            9-13 óra: Jorge Parente workshopja  (helyszín: Horánszky utca 26.)

            16-20 óra: Giuliano Campo workshopja  (helyszín: Horánszky utca 26.)

Október 27. csütörtök (helyszín: Károli Egyetem)

            9-11 óra Giuliano Campo workshopja (helyszín: Horánszky utca 26.)

            12-15 Könyvbemutató (helyszín: Horánszky utca 26.)

12 – Sepsi Enikő professzor asszonynak, a konferencia fővédnökének köszöntője

12.10 – Liszkai Tamásnak, a Parastudio Egyesület elnökének köszöntője és a konferencia programjainak ismertetése

12.15 – Sepsi Enikő professzor asszony előadása

12.45 szünet

13 - Giuliano Campo professzor előadása

14 -15 beszélgetés Giuliano Campo-val,  Jaroslaw Frettel és Jorge Parente-szal Zygmunt Molikról - koordinátor: Liszkai Tamás

            16-20 Jorge Parente workshopja  (helyszín: Horánszky utca 26.)

Október 28. péntek (helyszín: Károli Egyetem/ Lengyel Intézet)

            9-13 Jorge Parente workshopja  (helyszín: Horánszky utca 26.)

13.30 -15 Jaroslaw Fret előadása és QandA (helyszín: Nagymező u. 15.)

15 szünet

17.00 - 18.30 Parastudio workshop (helyszín: Nagymező u. 15.)

19.30-20 Jorge Parente workshopjának munkabemutatója  (helyszín: Nagymező u. 15.)

Október 29. szombat (helyszín: Károli Egyetem/ Lengyel Intézet)

            9-13 Jorge Parente workshopja  (helyszín: Horánszky utca 26.)

            14-16.30 Parastudio workshop (helyszín: Nagymező u. 15.)

Jerzy Grotowski: A szegény színház felé c. könyve magyar fordításának bemutatója - Konferencia és könyvbemutató, 2023. március 31.

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Benda Kálmán Szakkollégiuma (1085 Budapest, Horánszky u. 26.) – Karácsony Sándor-díszterem (IV. emelet)

Program:

17.00- : Dr. Adorján Viktor előadása: Grotowski és a Laboratórium Színház

18.30- : Filmtöredékek a Laboratórium Színház tréningjeiről:

Polish Film Chronicle 29 B/65 (Wytwórnia Filmów Dokumentalnych, Warsaw, 1965; operatőr: Zygmunt Samosiuk)

Tréning – amatőr filmfelvétel a Studium o Hamlecie (Hamlet-tanulmány) próbája közben (Akademicki Klub Filmowy ‘Kręciołek’, Opole, 1964)

19.00- : kerekasztal-beszélgetés Jerzy Grotowski magyar hatástörténetéről

Beszélgetőtársak:

Dr. Adorján Viktor (A Laboratórium c. monográfia szerzője),

Regős János (a Magyar Szín-Játékos Szövetség elnöke)

Vági László (zeneszerző, a Szegedi Egyetemi Színpad egykori tagja)

Fodor Tamás (az Universitas egykori színésze, a Studio K alapító-igazgatója)

– moderátor: Liszkai Tamás (a Parastudio elnöke, a kötet fordítója)

A kötet megjelentetésében partnerek voltak:

Károli Gáspár Egyetem,

Wacław Felczak Alapítvány, 

Institut Grotowskiego, Wrocław

Színházi Olimpia, Budapest, 2023.

Performing Poland (2023. jún. 8-12.)

Perform[ing] Poland - Légy [más] Lengyelország!

A Perform[ing] Poland projektje hét eredeti performance-t foglal magába, melyeket a Lengyelországban élő és alkotó művésznők új generációja – performerek, táncosok, színésznők, előadóművészek –  talált ki és valósított meg.

Mindegyik performance olyan problémákkal foglalkozik, amelyekkel leírhatjuk a bennünket körülvevő szociális tér változásainak jelen állapotát, s amely még mindig nem kapta meg végleges formáját, ellenben úgy tűnik, mintha valami meghatározhatatlan, veszélyes irányba sodródna. Tudunk-e ismét a művészet nyelvével értékekről beszélni egy olyan korban, amikor a politika nyelve és a társalgási nyelv annyira jelentőségét vesztette, mint még soha?

Vajon a Szabadság, Méltóság és Szeretet csak a pontosan megkomponált „művészeti élmény” keretei közt találhatja meg a helyét? Vagy képes lesz újra beköltözni a szívünkbe, az otthonunkba, az utcáinkba, mint ahogy korábban tette?

A Perform[ing] Poland a Kereszteződések; Nők a performatív művészetekben elnevezésű program keretében jött létre, melynek szervezője Monika Wachowicz; a projektet a wrocławi Jerzy Grotowski Intézet indította el 2021/22-ben.

Grotowski-Next. ’Soron következő kérdések’.

Időpont: 2023. június 9. és 12.; helyszín: Artus Kortárs Művészeti Stúdió (1116 Budapest, Sztregova u. 7.)

A teljes program négy projektet tartalmazott, úm.:

• Fiatal magyar művészek performance-ait (szervező: Parastudio Egyesület);

• A „Ground Zero”-projektet – workshop Mertcan Semerci és Aleksandra Kugacz-Semerci vezetésével;

• Egy egész napot átfogó közös alkotóműhelyt az Artus Kortárs Művészeti Stúdió, a Parastudio Egyesület és a wrocławi Grotowski Intézet művészeinek részvételével és egy esti munkabemutatóval (jún 12.);

• Jarosław Fretnek, a wrocławi Grotowski Intézet igazgatójának „Válasz Grotowskinak” c. prezentációját, a Laboratórium Színház „Apocalypsis cum figuris” c. előadásáról készült film bemutatójával, ill. kötetlen beszélgetést Jarosław Fret vezetésével, valamint fiatal magyar művészek részvételével, akik kutatási eredményeiket is bemutathatják a program keretében.

Paralleli/párhuzamok

Három ember… és a környezet (Biblia, Dráma, Novella)

KÜZDELEM

A performansz tematikus anyagát a Dylan Thomas Küzdelem c. novellájára épített montázs képezi. Dylan Thomas, walesi költő, a II. világháborút követő brit diákmozgalmak dühöngő ifjúságának előfutára és emblematikus alakja saját gyerekkori felismerésére épül az alaptörténet. A főhős egy konkrétan érzékeltetett individuum, karakter, aki a polgári konvenciók ellen lázad, kamaszos szemtelenséggel, gúnyolva minden szülői és nevelői tekintélyt és a környezetet, amely tudattalan biztonságot nyújt neki. Lázadásának viszonylagosságával a hozzá legközelebb álló, a csínytevésben partner-barát eltitkolt szenvedése és belső nyomora szembesíti. A kamasz-egonak, ez esetben a dylan thomas-i költőnek a játék során (részben narratív, részben performatív formában) le kell lepleződnie önmaga előtt.

Játékunkhoz az ihletet – az utánzás és a tematikus-strukturális hasonlóság teljes kizárásával – Jerzy Grotowski Kain és Apocalypsis cum figuris c. előadásából vettük.

Alkotók: Székhelyi Dániel, Szigeti Bálint, Horváth Fruzsina, Nagy Zsófia/Pável Réka, Punk Mária/Liszkai Tamás, Boldizsár Nikoletta

Rendező: Liszkai Tamás

Bemutató: 2019. szeptember 16.

aggSIMEON

Simeon a várakozás és a remény időtlen alakja. Legalábbis külsőleg. Archetípusába azonban belezavar emberi valósága, a görcsös kitartásba kísértésként hatoló türelmetlenség, unalom, ingerlékenység és önzés. Várakozásában és elvárásaiban megfáradt, idősödő emberként rosszul reagál mindenkire, aki fiatalos lelkesedéssel, ill. a büszkeséget mederben tartó alázattal figyel, érdeklődik és hasonlóan vár, akárcsak ő. Útja folyamatos átjárás lesz az Evilág és Másvilág között, a felelősség és felelőtlenség, a gondoskodás/ szeretet és az érdektelenség/ agresszió közt. És ha – közben – nem becsüli meg a pillanatot, amikor a Gyermeket, mint várakozásának és reményének valóságos tárgyát a karjában tarthatja, mindent elveszít, amiért valaha élt. A Beteljesedés elmarad, ha a hite – vagyis a ’Jelen-lét maga’ nem elég erős…

Játékunkhoz az ihletet – az utánzás és a tematikus-strukturális hasonlóság teljes kizárásával – Jerzy Grotowski Orpheus és Kordian c. előadásaiból vettük.

Alkotók: Nagyhegyesi Zoltán, Horváth Fruzsina, Székhelyi Dániel, Szigeti Bálint, Tóth Szilvia Lilla

Rendező: Liszkai Tamás

Bemutató: 2021. szeptember 6.

CLAUDIUSA Claudius Shakespeare Hamlet c. drámájának antitézise, kifordított változata. Hamlet víziójával szemben a Király olvasata a valóságról… félelmek, döntési helyzetek, gyötrődések. Vagy Hamletnek van igaza, és a Király testvérgyilkos… vagy Hamlet őrült, aki nagybátyjára akarja terhelni apja halálát, és aki betegesen veszélyessé válik – önmagára, környezetére és az egész országra nézve. A Király pedig az egész ország biztonságáért és jövőjéért felel. Vagy Hamlet öli meg előbb Claudiust, vagy Claudius öleti meg előbb Hamletet. Nincs más megoldás. És mindezek mögött ki tudja, mi az igazság?

Játékunkhoz az ihletet – az utánzás és a tematikus-strukturális hasonlóság teljes kizárásával – Jerzy Grotowski Hamlet és Az állhatatos herceg c. előadásaiból vettük.

Alkotók: Székhelyi Dániel, Szigeti Bálint/ Nagyhegyesi Zoltán, Tóth Szilvia Lilla, Horváth Fruzsina, Varsányi Kristóf

Rendező: Liszkai Tamás

Munkabemutató: 2022. december 30.A Parastudio koprodukciós előadásai:

Kaszap (spirituális oratórium) - Kaszap István naplójegyzetei, kortárs tanúvallomások, valamint József Attila, Sík Sándor, Ortega y Gasset, Sigmund Freud és Popper Péter szövegeinek felhasználásával összeállította és rendezte: Liszkai Tamás - a Párbeszéd Házával közösen

Égnehéz (Bertold Brecht Baal c. műve alapján) - rendezte: Szigeti Bálint - a Kelet-Nyugat Alkotóműhellyel közösen

Ilyés Lénárd: St. Just - rendezte: Liszkai Tamás - az Amargant Műhellyel közösen

Mészöly Miklós: Saulus - rendezte: Liszkai Tamás - a  Szegedi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal közösen

Anyácska (Mammula) - Mindszenty (Pehm) József Emlékiratai, valamint Az édesanya c. könyve, ill. Thomas Mann Trisztán c. novellája alapján összeállította és rendezte: Liszkai Tamás és Punk Mária - a Mindszenty Alapítvánnyal közösen